Elastyczna zaprawa uszczelniająca BOSTIK Ardatec 2k Plus (Ardalon 2K Plus) (20kg).

Dostępność: dostępny na zamówienie
Czas na spakowanie: 5 dni
Cena brutto: 229,78 zł 229.78
Cena netto: 186,81 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Elastyczna zaprawa uszczelniająca BOSTIK Ardalon 2K Plus (2 K 20kg)

  • do stosowania pod płytki ceramiczne
  • dla budowli obsypanych ziemią
  • na balkony, tarasy,
  • w wilgotnych pomieszczeniach oraz basenach
  • po 3 godz. możliwość chodzenia i fugowania
  • do wewnątrz oraz na zewnątrz budynków dla klas obciążeń A, A0, B, B0
  • zgodnie z ZDB
  • zgodnie z normą DIN 18195

Opis produktu:


Ardalon 2 K Plus to elastyczna zaprawa uszczelniająca, składającą się z komponentu proszkowego oraz komponentu płynnego. Po związaniu Ardalon 2 K Plus jest elastyczny, pewny, stabilny, wytrzymały na mineralnym podłożu, odporny na mróz, zamykający pęknięcia, wodoszczelny.

Zastosowanie I:

Elastyczna zaprawa Ardalon 2 K Plus jest zaszeregowana zgodnie z budowlaną listą A, część 2, nr 1.10 i odpowiednia jako uszczelnienie pod okładziny z płytek i płyt. W połączeniu z przynależącym systemem Ardal Dichtband oraz systemem zapraw klejących w klasie obciążeń A, A0, B oraz B0 wg Centralnego Związku Budownictwa Niemieckiego ZDB. Posiada ogólna akceptację służb nadzoru budowlanego (abP).

Zastosowanie II:

Elastyczna zaprawa Ardalon 2 K Plus jest zaszeregowana zgodnie z budowlaną listą A, część 2, nr 1.9 i odpowiednia jako uszczelnienie obiektów budowlanych oraz części budowli, jak również w połączeniu z przynależącym systemem Ardal Dichtband wg DIN 18195, część 4,6 oraz 7. Posiada ogólna akceptację służb nadzoru budowlanego (abP).

Zastosowanie I:

Uszczelnienie pod płytkami ceramicznymi oraz płytami na ściany oraz powierzchnie podłóg w wilgotnych pomieszczeniach, na balkonach oraz tarasach, w basenach i na koronie basenu. Uregulowane uszczelnienie pod płytki zgodnie z ogólną akceptacją służb nadzoru budowlanego (abP) (zastosowanie 1): Klasa obciążenia wilgocią A: Bezpośrednio oraz nie bezpośrednio obciążone powierzchnie ścian oraz podłoży z dużym obciążeniem nienapierającej wody wewnątrz budynku np. łaźnie ogólno dostępne, prysznice.
Klasa obciążenia wilgocią B: Stale napierająca woda obciążająca powierzchnie z betonu np. baseny publiczne

Nieuregulowane uszczelnienie pod płytki i płyty (zastosowanie 1): Klasa obciążenia wilgocią A0: Bezpośrednio oraz nie bezpośrednio obciążone powierzchnie ścian oraz podłoży z umiarkowanym obciążeniem nienapierającej wody wewnątrz budynku np. pomieszczenia łazienkowe w hotelach, łazienki w domach. Klasa obciążenia wilgocią B0:Bezpośrednio oraz nie bezpośrednio obciążone powierzchnie w zastosowaniu na zewnątrz, np. na balkonach i tarasach, prywatne baseny.

PODŁOŻE DLA KLAS OBCIĄŻENIA WILGOCIĄ A+B W UREGULOWANYCH OBSZARACH (Zastosowanie 1):Beton, tynk cementowo wapienny, tynk cementowy, płyty/panele ścienne z lekkiego betonu, mineralne płyty budowlane wiązane cementem, elementy wiązane polistyrenem rozszerzonym z warstwą zaprawy i  wzmocnione, jastrychy cementowe, jastrych lanego asfaltu.

PODŁOŻE DLA KLAS OBCIĄŻENIA WILGOCIĄ A0 + B) W NIEUREGULOWANYCH OBSZARACH (Zastosowanie 1):Tak jak dla A + B , poza tym dodatkowo: tynk gipsowy, gipsowy płyty ścienne, gipsowe płyty fasadowe, jastrychy wiązane siarczanem wapnia.OBRÓBKA USZCZELNIENIA POD PŁYTKI I PŁYTY (Zastosowanie 1):Przed nałożeniem pierwszej warstwy Ardalon 2 K Plus należy wstępnie zwilżyć suche, chłonne podłoża lub zagruntować przy użyciu Ardal Grundfestiger, rozcieńczony z woda w proporcji 1:5. Woda/Grunt musi wsiąknąć, zanim rozpocznie się nanoszenie pierwszej warstwy.

Ardalon 2K Plus jest dostarczany w zestawie o właściwie dobranych proporcjach (składnik proszkowy - worek 15 kg, składnik płynny - pojemnik 5 kg).

Sposób użycia:

Do czystego pojemnika należy wlać składnik płynny, dodać składnik proszkowy i mieszać mechanicznie mieszadłem koszowym do uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Nakładanie wykonujemy w dwóch operacjach roboczych. Minimalna grubość warstwy wyschniętej ostatecznej warstwy po dwóch nałożeniach wynosi 2 mm, co odpowiada zużyciu ok. 3,8 kg/m2. Nakładać każdą warstwę za pomocą szpachli z zębami 4x4x4, tylko ostatnią warstwę wyrównać gładką częścią szpachli. Po każdej operacji trzeba kontrolować równomierność nałożenia.


MOSTKOWANIE POŁĄCZEŃ (Zastosowanie 1 + 2):Połączenia w betonie i jastrychu, tak jak fugi między ścianą a podłogą należy połączyć przy użyciu Ardal Dichtband względnie Ardal Innen- i Aussenecken. Taśmę uszczelniającą wkłada się w pierwszą warstwę Ardalon 2K Plus.

USZCZELNIENIE ODPŁYWÓW PODŁOGOWYCH (Zastosowanie 1 + 2):Wolno montować tylko odpływy z tłoczonymi kołnierzami uszczelniającymi. Taki kołnierz jest zaprawiany poprzez pokrycie warstwą Ardalon 2K plus oraz nałożenie siatki szklanej ARDAL Glasgittergewebe.

USZCZELNIENIE PRZEPUSTÓW (Zastosowanie 1 + 2):Przepusty instalacyjne zaprawia się za pomocą manszety ARDAL Dichtmanschette. Szczeliny pomiędzy przepustami a płytkami ceramicznymi należy natrysnąć preparatem silikonowo-kauczukowym Unterwassersilicon.

PRZYKLEJANIE PŁYTEK I PŁYT (Zastosowanie 1):Na warstwie uszczelniającej Ardalon 2K plus można po okresie schnięcia, wynoszącym od 1 do 2 dni, układać płytki. Do tego celu polecamy zaprawę cienkowarstwową ARDAL Ardalith Pro, Ardaflex Top, Floorflex, Ardal Flexmortel.

USZCZELNIENIE I KLEJENIE PŁYTEK I PŁYT Z OBCIĄŻENIEM CHEMICZNYM:W obszarach  z obciążeniem wodami solankowymi zaleca się stosowanie uszczelnienie na bazie żywic epoksydowych (klasa obciążenia wilgocią C). Polecamy tutaj nasze produkty Ardal Unipox SB Schutzbeschichtung, Ardal Unipox 810. Przy obróbce systemu Ardal Unipox System należy przestrzegać aktualnych instrukcji technicznych oraz przepisów.

OGÓLNE ZASADY USZCZELNIENIA NIECEK ŻELBETONOWYCH (ZASTOSOWANIE 1+2):

Warunkiem wykonania uszczelnienia jest wolna od pęknięć i odkształceń niecka basenu. Szczeliny dylatacyjne lub szczeliny przerwy roboczej należy uszczelnić zabetonowaną taśmą uszczelniającą. Ważne aby uszczelnienie niecki basenu wykonać od strony kontaktu z wodą. Musi ono tworzyć powierzchnię zamkniętą i z reguły sięgać ponad górny poziom wody. Baseny, których niecki są obsypane ziemią, muszą być uszczelnione dodatkowo od strony zewnętrznej. Odpowiednie rysy nie mogą przekraczać 0,2 mm. W basenach do kąpieli solankowych może okazać się konieczne - w zależności od wyników analizy wody - uszczelnienie i oklejenie żywicami reaktywnymi na bazie żywicy epoksydowej. Tutaj do uszczelniania polecamy nasz produkt ARDAL Unipox SB, natomiast do klejenia płytek ARDAL Unipox 810 lub Unipox FE Fliesbettepoxi (płynny klej epoksydowy). Niecki żelbetonowe powinny być sezonowane min. 3-6 miesięcy. Po zakończeniu prac uszczelniających, a przed rozpoczęciem układania płytek można sprawdzić skuteczność uszczelnienia poprzez napełnienie niecki basenu wodą na okres co najmniej 2 tygodni.

Zastosowanie 2:

Uszczelnienie budowli obsypanych ziemią

Zgodnie z normą DIN 18195, część 4 (woda nie spiętrzająca się), 6 (woda spiętrzająca się), 7 (woda napierająca od wewnątrz). Podłoże budowli obsypany ziemią (Zastosowanie 2): Beton, tynk cementowy, jastrych cementowy, tynk pełnopowierzchniowy.Obróbka jako uszczelnienie ogólnobudowlane (Zastosowanie 2): Pierwszą warstwę nanieść pędzlem ławkowcem na wstępnie zwilżone podłoże. Przed naniesieniem drugiej warstwy warstwa pierwsza musi uzyskać swoją nośność. Z reguły tworzy się po upływie 3 do 4 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych). Wszystkie kolejne warstwy nanosić ławkowcem, pędzlem lub natryskarką. Po naniesieniu każdej warstwy sprawdzić, czy została naniesiona równomiernie. Minimalna grubość warstwy uszczelniającej przed działaniem wilgoci gruntu wynosi ok. 2 mm przy zużyciu ok. 3,8 kg/m^2.

Ogólne wskazówki: Jakość podłoża (Zastosowanie 1 + 2): Podłoże musi być odpowiednio suche, równe, nośne i wolne od wszelkich substancji, które zmniejszają jego przyczepność (np. środki antyadhezyjne, naloty, zabrudzenia).Należy przestrzegać zaleceń, norm, instrukcji oraz ogólnych zasad techniki.Narzędzia mieszające:Np. Collomix, Gaimersheim, DESOI, Kalbach, Dahm, Seebruck.Ochrona pracy:Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje z wodą alkalicznie, zawiera mało chromianów (EG 1907/2006 REACH). Należy chronić oczy i skórę. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych bezpieczeństwa. Komponent proszkowy: Giscode ZP 1 Komponent płynny: Giscode D1

Magazynowanie:

Komponent proszkowy warunki suche i chłodne, komponent płynny chronić przez mrozem. Magazynować 6 miesięcy.

Dostawa:

Komponent proszkowy: 15 kg worekKomponent płynny: 5 kg kanister Taśma Dichtband 100:50 m długość i 100 mm szerokość Taśma Dichtband 120:50 m długość i 120 mm szerokość 10 m długość i 120 mm szerokość Narożnik wewnętrzny oraz zewnętrzny, manszeta uszczelniająca ścienna i podłogowa.

Dane techniczne:

Baza: polimery, zaprawa cementowa

Stosunek mieszania: 15 kg komponent proszkowy z 5 kg komponentem płynnymGęstość:1,6 g/ml

Zużycie pod płytki oraz płyty/ uszczelnienie budowlane: Ok. 3,8 kg/m^2 przy dwóch nałożeniach (2,00 mm grubość warstwy suchej, 2,40 mm grubość warstwy mokrej)

Czas obróbki: Ok. 60 min przy temperaturze +20 stop. C

Temperatura obróbki: Temperatura powietrza nie poniżej + 5 stop. C Temperatura budowli nie poniżej +10 stop. C Maksymalna temperatura powietrza 30 stop. Czas schnięcia pomiędzy pierwszą oraz drugą warstwą: ok. 3-4 godz. Możliwość chodzenia: Czas schnięcia drugiej warstwy/ możliwość chodzenia po ok. 1 dniu Mocowanie płytek oraz płyt: po 1 do 2 dni

Pełne obciążenie: po ok. 3 dniach Możliwość próby wodnej: po 7 dniach Atesty szczelności niecek basenowych: możliwość uszczelniania w basenach do głębokości 6 m.

Kliknij i pobierz:

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium