Producenci

przelewy

Mata uszczelniająca i wyrównująca ciśnienie pary wodnej Schlueter® DITRA 25 szer.1m (30m2)

Dostępność: wycofany z oferty
Cena: 2 387,17 zł 2387.17 (565,68 €)
Cena netto: 1 940,79 zł (459,90 €)
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5 (Ilość ocen: 0)
Producent: S. S.
Kod produktu: DITRA25 30M

Opis

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE: Schlüter-DITRA wykonana jest z folii polietylenowej z podciętymi, w formie jaskółczego ogona, kwadratowymi wgłębieniami, na stronie spodniej maty znajduje się specjalna tkanina nośna. Schlüter-DITRA służy - w połączeniu z wykładziną ceramiczną - jako warstwa uszczelniająca, wyrównująca ciśnienie pary wodnej przy wilgoci występującej w podłożu i jako warstwa oddzielająca przy podłożach problematycznych. Podłoże musi być płaskie i nośne. Aby nakleić matę Schlüter-DITRA na podłoże nanosimy warstwę kleju, dobranego odpowiednio do podłoża i rozprowadzamy szpachlą ząbkowaną (polecamy zastosowanie uzębienia 3 x 3 lub 4 x 4 mm). Na tak przygotowanej warstwie kleju naklejamy, tkaniną ku dołowi, Schlüter- DITRA, przy czym włóknina „zakotwicza“ się mechanicznie w kleju. Należy przy tym przestrzegać czasu otwarcia kleju. Wykładzina ceramiczna klejona jest bezpośrednio na Schlüter-DITRA metodą cienkowarstwową zgodnie z regułami. Klej zatrzymuje się w podciętych, kwadratowych wgłębieniach. Funkcje produktu: a) Oddzielenie Schlüter-DITRA oddziela wykładzinę od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprężenia, powstające na skutek różnorodnych właściwości materiałów, pomiędzy podłożem a wykładziną ceramiczną. W ten sam sposób przykryte zostają rysy podłoża, które nie zostają przejęte przez wykładzinę ceramiczną. b) Uszczelnienie Schlüter-DITRA jest wodoszczelną matą polietylenową, o relatywnie wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej. Przy fachowej i dokładnej obróbce połączeń poszczególnych mat, połączeń ze ścianami i połączeń z elementami wbudowanymi na stałe, można stosować Schlüter- DITRA pokrytą warstwą ceramiczną jako uszczelnienie zespolone, zgodnie z Informacją niemieckiego ZDB „Informacje dotyczące wykonania uszczelnień zespolonych wraz z warstwami lub pokryciami wykonanymi z płytek lub płyt w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków“. Do wykonania rozwiązań zgodnych z wymaganiami CE lub odpowiadających aprobatom budowlanym należy stosować wyłącznie wypróbowane w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Informacje o nich można uzyskać pod podanym w prospekcie adresem. W ten sposób Schlüter-DITRA chroni podłoże przed uszkodzeniem przez wilgoć jak też przed działaniem innych agresywnych substancji. c) Wyrównanie ciśnienia pary wodnej Schlüter-DITRA umożliwia, dzięki otwartym kanałom powietrznym znajdującym się na jej spodniej stronie w obszarach mostków, wyrównanie ciśnienia pary wodnej znajdującej się pod matą. d) Rozkład obciążeń Schlüter-DITRA przenosi obciążenia użytkowe, ktorym poddawana jest posadzka z płytek, bezpośrednio na podłoże, poprzez dno wypełnionych cienkowarstwową zaprawą kwadratowych zagłębień. Dzięki temu posadzki z płytek ułożone na Schlüter- DITRA są odpowiednio wysoko odporne na obciążenia. W przypadku dużych obciążeń użytkowych (np. na powierzchniach użytkowanych przemysłowo) zastosowane płytki muszą posiadać odpowiadającą danemu zakresowi użytkowania grubość i odporność na ściskanie. Należy przestrzegać wskazówek i grubości płytek według obowiązującej w Niemczech instrukcji ZDB „Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obciążenia mechaniczne“. W obszarach o wysokim obciążeniu konieczne jest aby płytki zatopione zostały w kleju na całej powierzchni spodniej. Powierzchnia kontaktowa z podłożem wynosi w przypadku Schlüter-DITRA ok. 50% całej powierzchni. Fakt ten może doprowadzić do zaniżenia współczynnika odporności na nacisk przy wysokich obciążeniach punktowych. Wykładziny ceramiczne należy chronić przed obciążeniami uderzeniowymi przy użyciu twardych przedmiotów. Wymiar płytek powinien wynosić co najmniej 5 cm x 5 cm. e) Przyczepność Schlüter-DITRA, dzięki zakotwiczeniu tkaniny nośnej w kleju cienkowarstwowym z podłożem i mechaniczne zakotwienie warstwy zaprawy cienkowarstwowej w podciętych zagłębieniach, zapewnia dobrą przyczepność wykładziny ceramicznej do podłoża (wartości testów laboratoryjnych ok. 0,2 N/mm2). Pozwala to na zastosowanie maty Schlüter-DITRA zarówno na podłodze jak i ścianie. Przy zastosowaniu na powierzchniach ścian możliwe jest dodatkowe zamocowanie przy użyciu kołków. OBRÓBKA Podłoże musi być nośne i wolne od substancji utrudniających przyczepność. Ewentualnie konieczne wyrównanie podłoża musi nastąpić przed ułożeniem maty Schlüter-DITRA. Dobór kleju, przy użyciu którego naklejona zostaje Schlüter-DITRA zależy od rodzaju podłoża. Klej musi posiadać dobrą przyczepność i powinien być w stanie „zakotwiczyć“ się w tkaninie nośnej maty Schlüter-DITRA. Przy prawie wszystkich podłożach można użyć zwykłego kleju do płytek ceramicznych. Należy jednak sprawdzić jego przydatność do zastosowania na danym podłożu. Klej naniesiony zostaje na podłoże przy użyciu szpachli ząbkowanej 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm. Pasma maty Schlüter-DITRA odpowiednio przycięte, układamy warstwą tkaniny na uprzednio nałożonym kleju. Przy pomocy pacy zacierającej, przesuwając ją w jednym kierunku, wciskamy w klej matę Schlüter-DITRA. Należy przestrzegać czasu otwarcia kleju. Już podczas rozkładania maty Schlüter-DITRA trzeba ją dokładnie dopasować i lekko naciągnąć. Warto wykonywać te prace z pomocnikiem, wowczas będzie to bardziej dokładne i łatwiejsze. Pojedyncze pasma na bokach i końcach przycinamy rowno i układamy na styk. Wskazowka: jeżeli mata Schlüter-DITRA ułożona zostaje jedynie jako warstwa oddzielająca, nie jest konieczne naklejenie na styki pomiędzy poszczegolnymi pasmami taśmy uszczelniającej Schlüter- KERDI. Gdy ma ona jednak spełniać funkcję uszczelnienia należy postępować według wskazowek dotyczących uszczelnienia.Aby zapobiec uszkodzeniom rozłożonej już maty lub odspojeniu się jej od podłoża, należy rozłożyć kładki z desek (przede wszystkim w miejscach, gdzie transportowany jest materiał). Tak samo konieczna jest ochrona przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub deszczem w przypadku montażu na zewnątrz budynkow. Wodę, ktora znajdzie się w za- głębieniach maty należy usunąć przed nałożeniem warstwy kleju.Bezpośrednio po naklejeniu maty Schlüter-DITRA można rozpocząć układanie płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową, przy użyciu odpowiednio dobranego do rodzaju wykładziny kleju. W tym celu nakładamy na matę Schlüter-DITRA najpierw gładką stroną szpachli klej w zagłębienia maty a następnie ząbkowaną stroną szpachli rozprowadzamy warstwę kleju do płytek ceramicznych. Na tak przygotowanym podłożu układa się płytki, zatapiając na ile się da ich całą powierzchnię w kleju. Wielkość uzębienia szpachli musi być dostosowana do wielkości płytki. Należy przestrzegać norm tzw. czasu otwarcia kleju.Przy spoinach dylatacyjnych dzielących powierzchnię na pola, spoinach brzegowych i połączeniowych należy wziąć pod uwagę wskazowki zawarte w niniejszej informacji technicznej jak rownież reguły rzemiosła płytkarskiego.Uszczelnianie przy użyciu Schlüter-DITRA Przy dokładnym uszczelnieniu krawędzi maty i połączeń do wbudowanych elementow można przy użyciu maty Schlüter-DITRA wykonać w połączeniu z wykładziną ceramiczną uszczelnienie zespolone zgodnie z przepisami ZDB obowiązującymi w Niemczech. Można przy tym, w strefach obciążenia wilgocią klas 0 do C (wg klasyfikacji ZDB) wykonać hydroizolację.Do wykonania rozwiązań zgodnych z wymaganiami CE lub odpowiadających aprobatom budowlanym należy stosować wyłącznie wyprobowane w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Informacje o nich można uzyskać pod podanym w prospekcie adresem.Przy klasie obciążeń B „ niecki basenow“ polecamy naszą taśmę uszczelniającą Schlüter-KERDI (patrz informacja o produkcie 8.1 Schlüter-KERDI). Schlüter-DITRA chroni w ten sposob pod- łoże przed uszkodzeniem spowodowanym wnikającą wilgocią lub agresywnymi czynnikami. Przy łączeniach mat, miejsca styku należy zaszpachlować klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL, w ktorym zatapia się taśmę Schlüter-KERDIBAND o szerokości co najmniej 12,5 cm. Przy uszczelnianiu połączeń posadzka/ ściana używamy taśmy uszczelniającej Schlüter-KERDI o odpowiedniej szerokości. Schlüter-KERDI-BAND naklejona zostaje bezpośrednio na Schlüter-DITRA i na ścianie bezpośrednio na podłożu. Taśmy uszczelniające powinny tworzyć najmniej 5 cm zakład.Połączenia z elementami wbudowanymi na stałe takimi jak: ościeżnice drzwi lub okien, metalowe profile balkonowe, drewno lub tworzywo sztuczne, można wykonać przy użyciu Schlüter-KERDI. W tym celu nakładamy na powierzchnię elementow wbudowanych najpierw Schlüter-KERDIFIX. Na jeszcze świeżej warstwie kleju układamy Schlüter-KERDI. Pozostałą część przykleja się na Schlüter-DITRA, zatapiając ją całkowicie w kleju Schlüter- KERDI-COLL. Należy sprawdzić czy Schlüter-KERDI-FIX nadaje się do użycia na poszczegolnych materiałach. Stosując matę Schlüter-DITRA ponad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi lub budowlanymi, należy ją rozciąć i połączenie uszczelnić poprzez naklejenie taśmy Schlüter-KERDI-FLEX.Rownież przy elastycznych spoinach brzegowych nakleja się Schlüter-KERDIFLEX. Alternatywnie zastosować można rownież taśmę Schlüter-KERDI, w tym przypadku należy jednak przy naklejaniu taśmy wykształtować odpowiednią zakładkę.Wskazowka do wpustow podłogowych Specjalnie dla izolacji zespolonych opracowany został wpust podłogowy Schlüter- KERDI-DRAIN. Matę Schlüter-DITRA można przy użyciu specjalnego kołnierza Schlüter-KERDI szybko i pewnie do niego podłączyć.Wskazowka Jeżeli wymagana (niemiecka) aprobata techniczna, można zwrocić się o odpowiednie świadectwo.MATERIAŁ Schlüter-DITRA wykonana jest z folii poli- etylenowej i posiada kwadratowe wgłębienia, podcięte w formie jaskołczego ogona. Na stronie spodniej maty znajduje się specjalna tkanina nośna. Grubość maty (mierzona ponad mostkami) wynosi ok. 3 mm. Polietylen nie jest trwale odporny na promieniowanie UV, dlatego przy długim okresie składowania należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.Właściwości materiału i zastosowanie Schlüter-DITRA nie butwieje, jest rozciągalna i przykrywa pęknięcia. Jest ona ponadto w znacznym stopniu odporna na działanie wodnych roztworow soli, kwa- sow i zasad, oraz wielu organicznych rozpuszczalnikow, alkoholi i olejow. Przy podaniu oczekiwanych stężeń, temperatur i czasu działania możliwe jest ustalenie, w poszczegolnych przypadkach, odporności na powyższe obciążenia. Szczelność na dyfuzję pary wodnej jest relatywnie wysoka. Materiał jest fizjologicznie obojętny.Schlüter-DITRA stosować można w rożnych warunkach. Zakres zastosowania przy obciążeniu chemicznym i mechanicznym należy w każdym przypadku wyjaśnić. Poniżej możliwe jest podanie jedynie ogolnych uwag dotyczących zastosowania. Wykładziny ceramiczne ułożone na Schlüter-DITRA mogą, przy nachodzeniu twardymi butami lub przy uderzeniu twardym przedmiotem, wydawać głuchy dźwięk.UWAGA Klej cienkowarstwowy oraz wykładzina użyta wraz z Schlüter-DITRA muszą być dobrane odpowiednio do rodzaju zasto- sowania i obciążenia. Np. przy zastosowaniu na zewnątrz budynkow muszą materiały te być odporne na działanie wody, mrozu i pogody. W przypadku układania materiałow wrażliwych na wilgoć (np. kamień naturalny lub płytki wiązane żywicami syntetycznymi) oraz występowaniu wilgoci od spodniej strony (np. ze świeżych jastrychow), Schlüter- DITRA należy wykonywać jako warstwę uszczelniającą.Przy stosowaniu Schlüter-DITRA na zewnątrz może zachodzić konieczność podjęcia specjalnych przedsięwzięć ochronnych, np. osłonienia przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Dla niektorych rodzajow robot korzystne może być stosowanie szybko wiążących zapraw cienkowarstwowych. W przypadku gdy mata Schlüter-DITRA ułożona została na ciągach komunikacyjnych, służących np. do transportu materiału, należy chronić ją przed uszkodzeniem poprzez ułożenie na niej desek.Wskazówki dla dylatacji: Schlüter-DITRA należy rozdzielić nad istniejącymi spoinami dylatacyjnymi. Gdy Schlüter-DITRA układana jest jako izolacja przeciwwilgociowa, na jej styki należy nakleić Schlüter-KERDI-FLEX. Spoiny dylatacyjne należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej przenieść do posadzki z płytek. Poza tym posadzki o dużej powierzchni układane na macie Schlüter-DITRA należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej dzielić spoinami dylatacyjnymi na mniejsze pola. Przy układaniu na zewnątrz (na balkonach i tarasach) długości bokow poszczegolnych pol nie powinna przekraczać 3 m.W zależności od konstrukcji podłoża może okazać się konieczne wykonywanie mniejszych pol. Zwracamy uwagę na używanie rożnych typow profili Schlüter- DILEX. W zależności od oczekiwanych przemieszczeń w miejscach dylatacji, pomiędzy elementami budynku należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter-DILEX-BT lub Schlüter-DILEXKSBT. Na krawędziach posadzek, np. graniczących z pionowymi częściami budynku lub na połączeniach ze ścianami nie należy wykonywać połączeń sztywnych. Aby wykluczyć występowanie połączeń sztywnych w miejscach spoin brzegowych i przyłączeń, muszą one odpowiadać wymaganiom obowiązujących zasad sztuki budowlanej i być właściwie zwymiarowane. Zwracamy uwagę na stosowanie rożnych typow profili serii Schlüter-DILEX.Podłoża na ktorych ułożyć można Schlüter-DITRA: Podłoża, na ktorych ułożona ma być Schlüter-DITRA należy zawsze dokładnie sprawdzić pod względem ich rowności, nośności i czystości. Czynniki osłabiające lub uniemożliwiające przyczepność do podłoża należy usunąć. Wyrownanie podłoża lub wykonanie wyższego jastrychu lub jastrychu ze spadkiem musi nastąpić przed ułożeniem maty Schlüter-DITRA.Beton Beton podlega długotrwałym odkształceniom poprzez kurczenie. Przy betonie i betonie sprężonym może dojść poprzez wyginanie do powstania naprężeń. Poprzez naklejenie Schlüter-DITRA przejęte zostają naprężenia powstałe pomiędzy betonem a wykładziną ceramiczną. Dzięki temu można rozpocząć układanie wykładziny ceramicznej już w chwili, gdy beton osiągnie wystarczającą wytrzymałość.Jastrych cementowy W przypadku stosowania Schlüter- DITRA płytki układać można na świeżym jastrychu cementowym, w momencie kiedy można po nim zacząć chodzić. Zgodnie z obowiązującymi zasadami można przystąpić do układania wykładzin ceramicznych na świeżych jastrychach cementowych dopiero po upływie 28 dni, czyli po takim okresie, ktory gwarantuje, że wstępne odkształcenia spowodowane kurczeniem zostały zakończone. Jastrychy pływające oraz jastrychy z ogrzewaniem podłogowym rownież po upływie tego czasu ulegają odkształceniom lub pękają, np. na skutek obciążeń mechanicznych i termicznych.Jastrychy anhydrytowe Zgodnie z obowiązującymi zasadami można przystąpić do układania wykładzin ceramicznych na jastrychach anhydrytowych dopiero wtedy, gdy ich wilgotność końcowa wynosi max. 0,5 CM-%. Dzięki zastosowaniu Schlüter-DITRA można układać płytki ceramiczne już przy wilgotności końcowej mniejszej niż. 2,0 CM-%. O ile jest to konieczne, należy powierzchnię jastrychu przygotować zgodnie z regułami rzemiosła i wskazowkami producenta (oszlifować, zagruntować).Schlüter-DITRA naklejona zostaje przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża. Dzięki zastosowaniu maty Schlüter-DITRA jastrych chroniony jest przed wilgocią wnikającą z powierzchni. Jastrychy anhydrytowe są wrażliwe na wilgoć, z tego względu należy je chronić przed jej wpływem.Jastrych z ogrzewaniem podłogowym Mata Schlüter-DITRA może być zastosowana rownież na jastrychach z ogrzewaniem zgodnie z wcześniej wymienionymi wskazowkami (jastrychy cementowe i anhydrytowe). Przy zastosowaniu maty Schlüter-DITRA już po upływie 7 dniu od ułożenia wykładziny ceramicznej, można rozpocząć stopniowe ogrzewanie. Rozpoczynając przy temperaturze zasilania 25 °C, podwyższając ją o max. 5 °C dziennie do temperatury użytkowej o wysokości max. 40 °C. Kanały powietrzne znajdujące się pod matą Schlüter-DITRA zapewniają szybkie i rownomierne rozłożenie ciepła pod wykładziną ceramiczną.Wskazowka: Przy jastrychach z ogrzewanie podłogowym szczegolnie zalecamy zastosowanie naszego systemu Schlüter-BEKOTECTHERM jako posadzki klimatyzowanej. Schlüter-DITRA zalecamy rownież jako matę oddzielającą przy ogrzewaniu podłogowym wykonanym z cienkich elektrycznych mat grzewczych. Schlüter- DITRA ułożona może być pod lub ponad matą grzewczą. Lepszą funkcję oddzielenia uzyskuje się jednak przy ułożeniu maty Schlüter-DITRA ponad matą grzewczą.Mur Spoinowany mur z cegły, cegły silikatowej, piaskowca, kamieni wiązanych zaprawą cementową, betonu komorkowego i tym podobnych, nadaje się jako podłoże pod Schlüter-DITRA. Przed montażem Schlüter-DITRA nierowności należy wyrownać. Przede wszystkim podczas napraw jak też przy przebudowie i rozbudowie spotykamy się z podłożami wykonanymi z rożnych materiałow (tzw. mur mieszany), przy ktorych, tam, gdzie graniczą ze sobą rożne rodzaje materiałow dochodzi do pęknięć, co spowodowane jest rożną odkształcalnością graniczących ze sobą materiałow. Dzięki zastosowaniu Schlüter-DITRA wynikające stąd naprężenia i pęknięcia nie są przenoszone na wykładzinę ceramiczną.Tynk gipsowy / cegły gipsowe Przy podłożach gipsowych należy sprawdzić czy są one, zgodnie z obowiązującymi zasadami, suche. Powierzchnię, o ile to konieczne, należy zagruntować. Schlüter- DITRA naklejamy przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża.Balkony / tarasy Schlüter-DITRA, w swej funkcji jako mata oddzielająca, neutralizuje naprężenia pomiędzy podłożem a wykładziną ceramiczną, ktore występują na balkonach, przede wszystkim wskutek częstych i wysokich obciążeń termicznych. Oprocz tego mata Schlüter-DITRA może być zastosowana na balkonach w połączeniu z wykładziną ceramiczną jako uszczelnienie zespolone (należy przestrzegać wskazowek dotyczących uszczelnienia). Podłoże (beton lub jastrych) powinno posiadać odpowiedni spadek. W przypadku gdy stare wykładziny są w wystarczającym stopniu nośne i posiadają odpowiedni spadek, można użyć podczas naprawy, istniejącą wykładzinę bezpośrednio jako podłoże. W innym przypadku należy przed naklejeniem Schlüter-DITRA usunąć luźne części a puste miejsca wypełnić lub brakujący spadek wykonać stosując odpowiednią zaprawę. W przypadku posadzek z płytek o krawędziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter- DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2). Tarasy dachowe W przypadku tarasow dachowych nad pomieszczeniami użytkowymi, mieszkalnymi lub podobnymi konieczne jest najpierw zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej wykonanie odpowiednich konstrukcji dachowych z wymaganą przez normy warstwą paroizolacyjną, izo- lacją termiczną i wierzchnią warstwą izolacji przeciwwilgociowej. Ponad izolacją przeciwwilgociową należy ułożyć drenaż (Schlüter-TROBA lub Schlüter-TROBAPLUS), na ktorym wykonuje się jastrych lub warstwę rozkładającą obciążenia. Na powierzchnię jastrychu przykleja się Schlüter-DITRA jako warstwę oddzielającą pomiędzy jastrychem a wykładziną ceramiczną i jako ochronę jastrychu przed wilgocią. Schlüter-DITRA jako mata oddzielająca neutralizuje występujące na tarasach naprężenia pomiędzy podłożem a wykładziną ceramiczną, będące skutkiem częstych i silnych zmian temperatur. W przypadku posadzek z płytek o krawędziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter-DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2).Okładziny z tworzywa sztucznego Powierzchnie muszą być nośne i tak przygotowane aby możliwe było naniesienie odpowiedniego kleju w ktorym tkanina nośna Schlüter-DITRA będzie się mogła „zakotwiczyć“. Przed montażem należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do klejenia i montażu maty Schlüter-DITRA.Płyty wiorowe i prasowane Materiały te podlegają odkształceniom, w szczegolności wskutek wpływu wilgoci (rownież bardzo zmieniającej się wilgotności powietrza). Z tego też względu należy używać płyt impregnowanych. Płyty mogą być użyte jako podłoże zarowno na podłodze jak i na ścianie. Grubość płyt należy dobrać tak, aby wraz z użytą podkonstrukcją zachowały wystarczającą stabilność formy. Do mocowania płyt należy użyć wkrętow, mocowanych w niezbyt dużych odstępach. Połączenia płyt pomiędzy sobą należy wykonać na wpust i pioro. Połączenia te muszą być sklejone. Pomiędzy płytami a elementami budowlanymi należy zachować odstęp na brzegu ok. 10 mm. Schlüter-DITRA neutralizuje występujące naprężenia w kierunku wykładziny ceramicznej i zapobiega wnikaniu wilgoci.Podłogi z desek Na nośnych podłogach z desek połączonych na wpust i pioro, przykręconych w wystarczający sposob do podłoża, możliwe jest ułożenie wykładzin ceramicznych. Przed ułożeniem maty Schlüter-DITRA powinno podłoże drewniane wykazywać rownomierną wilgoć. W praktyce sprawdziła się metoda naniesienia dodatkowej warstwy płyt wiorowych lub prasowanych. Nierowności podłogi należy wyrownać stosując odpowiednie masy szpachlowe. Asfalt lany Schlüter-DITRA umożliwia układanie posadzek ceramicznych na odpowiednio nośnych, odpowiadających normom nieogrzewanych jastrychach asfaltowych we wnętrzach. Powierzchnia podłoża powinna być opiaskowana lub przygotowana w inny sposob, tak aby zaprawa cienkowarstwowa służąca do przyklejenia maty Schlüter-DITRA posiadała wystarczającą przyczepność do podłoża.Przy większych zamówienieniach możliwość negocjacji ceny. Więcej informacji o produkcie znajdziesz w karcie technicznej zamieszczonej w zakładce "Karta techniczna". 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium